Aangifte IB 

Elke burger in Nederland boven de 18 jaar moet in principe belasting betalen. Bij mensen met een salaris of een uitkering wordt die belasting ingehouden door de werkgever of de uitkeringsinstantie en afgedragen aan de belastingdienst.

Als het jaar voorbij is komt de tijd om uit te rekenen of u het juiste bedrag aan belastingen heeft betaald. Er zijn een aantal mogelijkheden:

  • U heeft verder geen aftrekposten zoals renteaftrek, bijzondere ziektekosten of giften en heeft u geen vermogen in box 3 boven een bepaalde grens. In dit geval zal de nog betalen belasting doorgaans nihil zijn, u hoeft niets extra te betalen.
  • Mogelijk heeft u naast uw baan of uitkering neveninkomsten heeft of heeft u een behoorlijk bedrag op uw spaarrekening staan dan moet u achteraf een bedrag aan belasting extra betalen.
  • Heeft u een eigen huis met een hypotheek dan kunt u de betaalde rente aftrekken van uw belastbaar inkomen. De komende jaren wordt deze aftrek beperkt tot het tarief van de laagste belastingschijf, maar dat kan toch een leuk te ontvangen bedrag zijn.
  • Daarnaast zijn er nog een aantal bijzondere aftrekposten. Dat kunnen giften zijn, bijzondere ziektekosten, betaalde alimentatie e.d. Komen deze kosten boven een bepaalde drempel dan kunt u belasting terug krijgen.

Het is daarom belangrijk dat u uw aangifte inkomstenbelasting invult. Die aangifte moet u, als u geen uitstel heeft, jaarlijks voor 1 mei indienen. Dat kunt u doen via een digitaal aangifteprogramma. Vanaf 1 maart heeft de Belastingdienst de gegevens die bij hen bekend zijn  alvast ingevuld, de voor ingevulde aangifte (VIA). Vult u de aangifte eerder in dan moet u al die gegevens zelf invullen.

De Belastingdienst krijgt zijn gegevens van baken, bedrijven, verzekeraars e.d. Deze gegevens zijn niet altijd correct. Ook de meeste aftrekposten zijn nog niet ingevuld. U moet deze gegevens zelf controleren en eventueel aanvullen.

Dat controleren en aanvullen kunt u zelf doen maar u kunt het ook uitbesteden. Moneo Advies neemt deze taak graag van u over. Neemt u daarvoor op tijd contact met ons op.