Verwerken administraties

Iedere ondernemer moet zijn administratie bijhouden. Hiervoor zijn verschillende manieren.

De traditionele manier is dat u de rekeningen verzamelt en die samen met de bankafschriften geordend in een map bewaart. Deze levert u elk kwartaal in. Vervolgens wordt de administratie door ons verwerkt in een boekhoudprogramma. De bankafschriften worden dagelijks of achteraf per kwartaal ingelezen en gekoppeld aan de facturen. 

Sinds enige tijd verwerken wij de facturen echter niet meer handmatig maar digitaal. U scant de facturen en stuurt die digitaal naar Go2ubl. Die zorgt ervoor dat de facturen ingelezen worden in ons boekhoudpakket Snelstart. Kunt u niet zelf de facturen scannen en/of mailen dan verzorgen wij dat voor u.

Deze manier van werken heeft een heel aantal voordelen:

  • U kunt op elk tijdstip de facturen scannen en mailen en hoeft niet meer elk kwartaal de boekhouding in te leveren;
  • U heeft dus altijd de beschikking over uw eigen administratie;
  • Het verwerken van de administratie gaat sneller;
  • Voor het samenstellen van de jaarrekening hoeft u de administratie niet meer in te leveren, de facturen staan immers al in het boekhoudprogramma.

 

Controleren ingeboekte administraties

U kunt er ook voor kiezen dat u zelf het boekhoudpakket Snelstart aanschaft en de administratie daarin verwerkt. Vervolgens controleren wij die ingeboekte administratie en bespreken de opmerkingen met u zodat het verwerken van de administratie steeds beter gaat.

 

Samenstellen jaarrapporten

Vervolgens kan het jaarrapport worden gemaakt aan de hand van de door u of door ons opgestelde grootboek. De vragen die we daarbij tegenkomen zullen we met u bespreken, evenals het concept rapport. Na de bespreking wordt het rapport definitief gemaakt en ontvangt u de definitieve versie per mail of schriftelijk.

Voor het samenstellen maken we gebruik van Visionplanner. Deze organisatie werkt grotendeels met digitale rapportage. Daarnaast kunt u nog steeds gewoon een schriftelijk jaarrapport krijgen.

Door een rechtstreekse koppeling van Visionplanner met Snelstart en een dagelijkse verwerking van de gegevens kunnen we actuele tussentijdse cijfers opstellen. U heeft dan op elk moment in het lopende jaar inzicht in uw bedrijfsresultaat.

 

Als Moneo Advies vinden wij het belangrijk dat u inzicht heeft in uw administratie. Daarom stimuleren wij ondernemers om zoveel mogelijk zelf de administratie te verwerken, ook al is het niet uw favoriete bezigheid. Door het zelf te doen heeft u veel meer inzicht in uw bedrijfsvoering en de bijbehorende financiële stromen.

Kunt u of wilt u het genoemde werkzaamheden niet zelf uitvoeren dan wil Moneo Advies dat graag voor u uitvoeren. Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.