De Gecombineerde Opgave (GO) is een opgave voor agrarische ondernemers.
De GO moet elk jaar digitaal worden ingevuld tussen 1 april en 15 mei op de site van RVO.
Als u ingeschreven bent bij de KvK logt u op deze site in met e-Herkenning, anders met uw DigiD.                                      

Met de GO geeft u verschillende gegevens over uw bedrijf door voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving,
het Diergezondheidsfonds en enkele subsidies.
Daarnaast vraagt u hiermee de uitbetaling van de Betalingsrechten en van de subsidie voor agrarisch natuurbeheer.

Een belangrijk onderdeel is het actualiseren van de percelen. De percelen die bij uw bedrijf in gebruik zijn kunt u het hele jaar door bijwerken, maar de oppervlakte die u nu opgeeft is de basis voor de gebruiksnormen en voor het aantal uit te betalen betalingsrechten. 

Het is aan de ene kant van groot belang dat de GO op een juiste manier wordt ingevuld. Er zijn grote (financiële) belangen mee gemoeid. Aan de andere kant wordt de GO steeds complexer en lastiger door individuele ondernemers in te vullen.

Moneo Advies heeft veel ervaring met het verzorgen van de GO en wil dat ook graag voor uw onderneming doen.
Neemt u daarvoor tijdig contact met ons op.