De zuivelsector wil zich graag duurzaam ontwikkelen.

Daarbij is het belangrijk dat de mineralen efficiënt en optimaal worden benut. Om de mineralenstroom goed in beeld te krijgen is de Kringloopwijzer ontwikkeld.

Deze kringloopwijzer geldt alleen voor melkveehouders. Het lijkt op de BEX, waarin ook met werkelijke mineralenstromen wordt gewerkt in plaats van standaardnormen.

Voor de berekening van de Kringloopwijzer is een apart programma ontwikkeld. Daarbij moet u zich aanmelden.

U kunt koppelingen instellen met bedrijven waarvan u mineralen afneemt. De gegevens van die bedrijven worden automatisch ingelezen in dat programma. Van niet gekoppelde bedrijven moet u de gegevens zelf invoeren.

Daarnaast moeten alle percelen en de kuilen op uw bedrijf worden bemonsterd. Op basis van die analyses wordt een inschatting gemaakt van de gehalten van het gras dat de dieren in het land eten. Van alle aangevoerde voer en kunstmest moeten de gehalten bekend zijn. 

Het is belangrijk dat het programma goed wordt ingevuld.

Moneo Advies heeft daarin ervaring en wil dat graag voor u verzorgen.